Обсуждение статьи: «Что нужно знать о классификаторе профессий»

Бот Журналкин
анонсирую статьи HRMagazine
журнал HRMagazine
 
Редакция журнала HRMagazine предлагает к обсуждению:Работа HR-специалиста часто предполагает знание особенностей той или иной профессии. Однако не все так просто даже в перечне названий различных видов деятельности. Старший научный сотрудник НИИ социально-трудовых отношений Минсоцполитики Украины Сергей Кравцов делится практикой использования Национального классификатора Украины ДК 003:2010 «Классификатор профессий»Читать полный текст Что нужно знать о классификаторе профессий
  • Ваша оценка топика: Полезен?
    Дорогу полезным топикам!
  • +10
  • -1
Комментарии (22)

Комментировать топики и вести свой блог могут только участники сообщества HRM.UA


Пройдите бесплатную регистрацию и воспользуйтесь возможностями сообщества HRM.UA или выполните вход, если Вы уже зарегистрировались.

+
avatar
08 января 2013, 21:20
Не можна погодитись з останніми парами: чому "фахівець з банківської діяльності" - експерт? Слід пошукати кращу назву в класифікаторі, або запропонувати іншу. Також не можу погодитись з тим, що фінансист - це економіст, в класифікаторі є 3439 - Фахівець з фінансів і кредиту, що відповідає освітньому рівню бакалавра. Для магістрів краще назвати 2441.2 – Економіст(фінанси і кредит, додавши те, що в дужках. В класифікаторі професій дійсно записано просто "економіст".
Дивує, чому в статті не враховано посади для магістрів і для бакалаврів. Це важлива проблема, яку потрібно вирішувати. Бакалаврів в нашій країні не сприймають як людей з вищою освітою, тому дуже багато бажаючих навчатись в магістратурі. Потрібно переконати роботодавців, суспільство в тому, що бакалавр - це людина звищою освітою. В магістратурі мають навчатись не всі, а ті, хто прагне і може написати і захистити магістерську дисертацію. Потрібно узгодити також і те, що магістри можуть бути різними.
Комментарий полезен? Да 0 Нет
+
avatar
08 января 2013, 23:46
Есть понятие — процессы, не создающие добавленной стоимости. Какую добавленную стоимость создает работа с классификатором профессий? Как использование классификатора профессий влияет на эффективность работы компании, ее прибыль?
Без ответа на эти вопросы преждевременно обсуждать использование классификатора.
Комментарий полезен? Да 0 Нет
+
avatar
09 января 2013, 10:18
А це витяг для Юрія Петрова з Журналу «Довідник кадровика» №3, 2011
«Сергій КРАВЦОВ, старший науковий співробітник Державної установи Науково-дослідний інститут соціально-трудових відносин Міністерства соціальної політики України

Для кадрових служб підприємств вагомим аспектом роботи завжди було формування штату працівників, а отже, і назв посад та робіт.
Серед запитань, які надходять до редакції журналу, було й таке: «Чи може підприємство переводити працівників у інші відділи (у зв’язку зі зміною організаційної структури підприємства), зберігаючи назви посад (робіт), що не відповідають Національному класифікаторові УкраїниДК 003:2010 «Класифікатор професій»? Чи повинна кадрова служба забезпечити відповідність назв посад (робіт) Класифікатору професій?».
Статтею 48 КЗпП України передбачено, що трудова книжка є основним документом про трудову діяльність працівника. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві, в установі, організації (далі — підприємство) або у фізичної особи понад п’ять днів. Працівникові, який стає до роботи вперше, трудова книжка оформляється не пізніше п’яти днів після прийняття на роботу.
До трудової книжки заносяться відомості про роботу, заохочення та нагороди за успіхи в роботі на підприємстві. Відомості про стягнення до неї не заносяться. Порядок ведення трудових книжок визначається Кабінетом Міністрів України. Тобто роботодавець або уповноважений ним орган (посадова особа, наприклад інспектор з кадрів) повинен зробити запис про професію відповідного працівника.
Така процедура регламентована постановою Кабінету Міністрів України «Про трудові книжки працівників» від 27 квітня 1993 року № 301. Згідно з пунктом 4 зазначеної постанови відповідальність за організацію ведення, обліку, зберігання та видачу трудових книжок покладається на керівника підприємства. У разі порушення встановленого порядку ведення, обліку, зберігання та видачі трудових книжок посадові особи несуть дисциплінарну, а в передбачених законом випадках — іншу відповідальність.
Порядок ведення, обліку, зберігання та видачі трудових книжок регулюється Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою спільним наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України та Міністерства соціального захисту населення України від 29 липня 1993 року № 58. Пунктом 2.14 цієї Інструкції передбачено, що записи про найменування роботи, професії або посади, наяку прийнято працівника, виконуються для робітників та службовців відповідно до найменування професій і посад, зазначених уНаціональному класифікаторі України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженому Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 28 липня 2010 року № 327 (далі — КП).
Таким чином, на законодавчому рівні закріплено обов’язковість використання норм КП у кадровій політиці підприємства.
Відповідальність того чи того підприємства за порушення норм і вимог законодавства про працю лежить, серед іншого, у межах адміністративного та кримінального права.
Адміністративна відповідальність
Порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, а такожіншіпорушеннявимогзаконодавствапропрацю (зокрема, невідповідність найменувань робіт, професій або посад КП) тягнуть за собою згідно з частиною першою статті 41 Кодексу України про адміністративні правопорушення накладення штрафу на посадових осіб підприємств незалежно від форми власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності у розмірі від 30 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 510 до 1700 грн.
Згідно з частиною другою статті 41 зазначеного вище кодексу порушення вимог законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці тягне за собою накладення штрафу на працівників — у розмірі від 2 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб підприємств незалежно від форм власності та громадян — суб’єктів підприємницької діяльності — від 5 до 10 неоподатковуваних мінімумівдоходів громадян.
Виникає запитання: як норми КП пов’язані з нормами охорони праці? Тут слід зазначити таке. Відповідно до статті 13 Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року № 2694-XII роботодавець зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі умови праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання вимог законодавства щодо прав працівників у сфері охорони праці. Із цією метою він має дбати про функціонування системи управління охороною праці, а саме: створити відповідні служби і призначити посадових осіб, які опікуватимуться вирішенням конкретних питань з охорони праці; затвердити інструкції про їх обов’язки, права та відповідальність за виконання покладених на них функцій, а також контролювати їх додержання тощо.
Згідно зі статтею 29 КЗпП до початку роботи за укладеним трудовим договором роботодавець зобов’язаний:
роз’яснити працівникові його права й обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він працюватиме, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах відповідно до чинного законодавства і колективного договору;
ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором;
визначити працівникові робоче місце, забезпечити його потрібними для роботи засобами;
проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці і протипожежної охорони.
Таким чином, роботодавець повинен ознайомити працівника з його посадовою (робочою) інструкцією під розписку.
Яке відношення має посадова (робоча) інструкція до професійної назви роботи та КП? Відповідно до пункту 6 «Загальних положень Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників» Випуску 1 «Професії працівників, які є загальними для всіх видів економічної діяльності» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336, у заголовку посадової інструкції наводиться повна назва посади працівника в давальному відмінку, яка повинна відповідати професійній назві роботи, передбаченій КП, та повна назва структурного підрозділу.
Отже, питання нормування й охорони праці, завдання, обов’язки, відповідальність та інші кваліфікаційні вимоги до працівника визначаються у відповідній посадовій (робочій) інструкції, обов’язковість якої вимагають наведені вище норми трудового законодавства України.
Кримінальна відповідальність
Частиною 1 статті 173 Кримінального кодексу України передбачено, що грубе порушення угоди про працю службовою особою підприємства незалежно від форми власності, а також окремим громадянином або уповноваженою ними особою шляхом обману чи зловживання довірою або примусу до виконання роботи, не обумовленої угодою, карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, або арештом на строк до шестимісяців, або обмеженням волі на строк до двох років.
Що є угодою про працю? Відповідь знаходимо в статті 21 КЗпП: трудовий договір — угода між працівником і роботодавцем, за якою працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а роботодавець — виплачувати йому заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.
Комментарий полезен? Да -1 Нет
+
avatar
09 января 2013, 10:19
Працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці через укладення трудового договору на одному або одночасно на кількох підприємствах, якщо інше не передбачено законодавством, колективним договором або угодою сторін. Особливою формою трудового договору є контракт, у якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у т. ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, умови розірвання договору, зокрема і дострокового, можуть установлюватись угодою сторін. Сфера застосування контракту визначається законами України.
Звернути увагу
Відповідно до статті 265 КЗпП особи, винні в порушенні законодавства про працю, несуть відповідальність згідно із чинним законодавством.
У листі Державного департаменту нагляду за додержанням законодавства про працю України від 15 серпня 2008 року № 013-1245-41 подано результати тематичної перевірки стану дотримання вимог КП, яка проводилась у березні — квітні цього ж року відповідно до графіка перевірок, запланованих Державним департаментом нагляду за додержанням законодавства про працю на перше півріччя 2008 року.
У ході перевірки суб’єктів господарювання досліджувалися такі питання:
відповідність КП назв професій та посад, зазначених у штатних розписах;
відповідність КП записів про роботу у трудових книжках працівників;
наявність та відповідність нормам законодавства розроблених посадових інструкцій працівників.
Виконуючи поставлене завдання, державні інспектори праці перевірили 1810 підприємств. На 595 з них виявлено порушення вимог КП, зокрема, на 425 підприємствах установлено невідповідність КП назв професій та посад, зазначених у штатних розписах, а на 397 підприємствах — порушення щодо ведення трудових книжок (записи у них не відповідали назвам професій у КП). Порушення щодо укладення посадових інструкцій працівників виявлено на 364 підприємствах.
Аналіз матеріалів перевірки засвідчив, що у більшості випадків невідповідність записів про назву професії чи посади в штатних розписах та трудових книжках працівників КП спричинена вживанням російськомовних термінів, а саме: «шофер», «пастух», «скотник», «разнорабочая», «бригадир полєводческой бригади», «фуражир» тощо.
Перевірками не встановлено фактів ініціювання підприємствами внесення змін до КП щодо нової професійної назви роботи у разі відсутності подібної.
Під час перевірок було виявлено галузі, в яких застосовуються не передбачені КП професії та посади. Це, зокрема, підприємства: промисловості — 69; сільського господарства — 105; будівництва — 48; транспорту — 31; торгівлі — 61; готелі та ресторани — 5; сфера відпочинку і розваг, культури та спорту — 13.
За результатами перевірок керівникам підприємств унесено 695 приписів на усунення виявлених порушень, щодо 452 керівників складено та направлено до суду протоколи про вчинення адміністративних правопорушень. Унесено 675 пропозицій для забезпечення дотримання вимог законодавства. Проведено роз’яснювальну роботу на 631 з перевірених підприємств.
Отже, кожному роботодавцеві слід замислитися над тим, чи варто легковажно ставитися до кадрової політики підприємства. Можливо, краще запобігти виникненню правопорушень у сфері законодавства про працю, аніж упорядковувати кадрове діловодство, але вже через припис інспектора праці?"
Комментарий полезен? Да 0 Нет
+
avatar
09 января 2013, 10:12
Шановна, Тетяно. Не треба в Класифікаторі професій нічого іншого на тему банківської діяльності шукати (крім, Відповідальний працівник банку (філіалу (філії) банку, іншої фінансової установи)), оскільки Ви там нічого не знайдете — це по перше. По друге, як я зрозумів Ви викладач, тому як не Вам відомо, що перш ніж щось стверджувати слід це питання досконало вивчити. Отже:
1. Вивчить різницю між професійними назвами робіт Фахівець і Експерт (кваліфікаційну характеристику «Фахівця» вміщено в Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників, випуск 1, розділ 1). Кваліфікаційна характеристика «Експерта» на сьогодні не затверджена. Чинною залишається відповідна кваліфікаційна характеристика розроблена ще за радянських часів, містилася вона в «Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих». Про це я неодноразово писав у Довіднику кадровика (подивіться на сайті).
2. Ніякого Фахівця з фінансів і кредиту в Класифікаторі професій не існує. Скоріш за все малося на увазі розширена професійна назва роботи від базової «Фахівець» з кодом КП 3439.
3. Роботодавці в курсі, що бакалавріат — це вища освіта (базова). Водночас, питання здебільшого криється в оплаті праці відповідних працівників, яка, своєю чергою, залежить від тарифної сітки, через яку використовуються освітньо-кваліфікаційні рівні. Ці питання також підіймалися на шпальтах Довідника кадровика (за моєї участі в тому числі).
4. Що ж до питання фінансів і кредитів, то тут знов таки слід вивчити Класифікатор професій. Для цієї діяльності багато чого є в ньому, наприклад, Економіст з фінансової роботи; Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів; Менеджер (управитель) із фінансового лізингу; Менеджер (управитель) із фінансового посередництва; Аналітик з кредитування; Менеджер (управитель) із надання кредитів тощо. Крім того, від базових назв професій можна утворювати розширені із додаванням необхідних для роботодавців слів як от, Економіст з кредитної діяльності та фінансів або ж Експерт у фінансовій діяльності тощо. Зазначу, що так Вами звані Фінансисти були в радянські часи також, але називалися вони, крім іншого, Економісти з фінансової роботи (код КП 2441.2).
5. Запам'ятайте: приналежність тієї або іншої професійної назви роботи до виду економічної діяльності визначається завдяки розділу КП «Класифікація професій» та, обов'язково, через відповідні кваліфікаційні характеристики. Це є первинними джерелами інформації.
6. Врешті решт, оцінку того чи іншого працівника дає ринок праці в особі роботодавців. Тому саме їм визначати як правильно називати того чи іншого працівника, звичайно ж користуючись при цьому Класифікатором професій.
Комментарий полезен? Да +1 Нет
+
avatar
09 января 2013, 11:24
Если я Вас правильно понял, то:
1. Вы не опровергаете тот факт, что использование КП — это процесс, не создающий добавленной стоимости и использование классификатора КП не влияет на эффективность работы компании и ее прибыль.
На 595 з них виявлено порушення вимог КП, зокрема, на 425 підприємствах установлено невідповідність КП назв професій та посад, За результатами перевірок керівникам підприємств унесено 695 приписів на усунення виявлених порушень, щодо 452 керівників складено та направлено до суду протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.
2. Я бы не радовался этому. На малых и средних предприятиях вынуждены совмещать должности — по КП один и тот же человек попадает под несколько профессий и при желании, всегда можно наложить штраф.
Украина заняла 163 место из 179 в рейтинге свободных экономик
Я знаю только 4 страны, где КП «насаждается» бизнесу под угрозой проверок и санкций. И эти страны — не лидеры в рейтинге свободных экономик. Может быть об этом стоит задуматься?
3.Мы не обсуждае (не ставим под сомнение) необходимость оформления трудовых отношений, трудовых книжек, а Ваша цитата на 99" об этом.
Комментарий полезен? Да 0 Нет
+
avatar
09 января 2013, 11:35
P.S. Решил полностью привести цитату — госслужащим Украины ее стоит выучит наизусть:
Украина попала в низшую категорию в рейтинге свободных экономик, составляемом Heritage Foundation, заняв 163 место из 179 и показав худший результат среди стран Европы.
Вместе с Беларусью и такими странами, как КНДР, Зимбабве, Сьерра Леоне, Иран, Либерия, Того, Кирибати, Бурунди и прочими, Украина расположилась в категории репрессивных экономик.
Комментарий полезен? Да 0 Нет
+
avatar
09 января 2013, 11:45
Для того щоб говорити про Класифікатор професій треба з ним ознайомитися. В Основних положеннях КП про це чітко виписано: для чого він потрібен і для кого. А несе він якусь додаткову вартість чи не несе — справа Ваша. А ось коли торкаються запитань щодо надання статистичної звітності з праці до статуправління, держслужби зайнятості, з приводу оформлення пільгових та інших пенсій, надання інших пільг працівникам тощо, мабуть тоді виникають додаткові питання до тих, хто ставить під сумнів питання доцільності застосування КП. Можливо на прибуток компанії КП прямо не впливає, водночас якщо роботодавці зневажають майбутнє своїх працівників — грош ціна такому роботодавцеві. Врешті решт, багато чого не додає доданої вартості підприємству. Багато з крупних роботодавців вважають, що, наприклад, коучінг і тренінги — пуста трата грошей, а ефективність від цього дорівнює нулю, але є такі, що вважають навпаки. І ті й інші розвиваються і дуже швидкими темпами. Отже, що мати на увазі під доданою вартістю — дискутивна тематика. Єдиної відповіді на це бути не може.
Комментарий полезен? Да +1 Нет
+
avatar
09 января 2013, 11:55
А ось коли торкаються запитань щодо надання статистичної звітності з праці до статуправління, держслужби зайнятості, з приводу оформлення пільгових та інших пенсій, надання інших пільг працівникам тощо, мабуть тоді виникають додаткові питання до тих, хто ставить під сумнів питання доцільності застосування КП.
И как только в развитых странах обходятся без КП? Может быть там меньше бюрократии? И у бизнеса сдача отчетов не забирает столько времени?
Комментарий полезен? Да +1 Нет
+
avatar
09 января 2013, 12:27
На жаль, Юрію, Ваші ствердження про відсутність КП в інших країнах, то лише Ваша необізнаність.
За основу розроблення КП було прийнято Міжнародну стандартну класифікацію професій (ІSCO-88: Іnternatіonal Standard Classіfіcatіon of Occupatіons/ІLO, Geneva), яку Міжнародна конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала для переведення національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією.
Для країн ЄС діє ІSCO-88 (COM), а також окремі національні Класифікатори.
У США є SOC (US) тощо.
А коли нічого немає (сумніваюся), або ж не використовується, тоді і з'являються всякі Менеджери з клінінгу, Фахівці з тренінгу коней, Водії-експедитори, Водії-вантажники, Офіс-менеджери, Секретарі-референти тощо, а під цими назвами є реальні люди.
Можливо в країнах, про які Ви говорити відсутні Міністерства праці, Бюро статистики, Служби зайнятості та їм байдуже, що відбувається на їхніх ринках праці. Скоріше Ви мало обізнані з такого роду питань.
Комментарий полезен? Да +1 Нет
+
avatar
09 января 2013, 14:09
1.Принципмальное отличие — в развитых странах за эти нарушения нет штрафов, а упомянутый Вами стандарт ІSCO-88 носит рекомендательный характер.
А коли нічого немає (сумніваюся), або ж не використовується, тоді і з'являються всякі Менеджери з клінінгу, Фахівці з тренінгу коней, Водії-експедитори, Водії-вантажники, Офіс-менеджери, Секретарі-референти тощо, а під цими назвами є реальні люди.
Судя по этой цитате, Вы действительно не понимаете, что на практике в малом и среднем бизнесе часто вынуждены совмещать должности.
Например, «водитель — зкспедитор» — это практика среднего бизнеса, который не может оплачивать две должности (да это и не рационально — один человек справляется). А в малом бизнесе этот сотрудник еще может дополнительно выполнять функции менеджера по продажам.
Может быть, авторам КП пора повернуться лицом к реальному бизнесу, а не загонять бизнес под санкции?
ОТВЕТЬТЕ НА КОНКРЕТНЫЙ ВОПРОС: Как в этом случае должен поступить директор малого предприятия? Ведь под название должности нужна еще и должностная инструкция, договор о материальной ответственности и т.д.
Комментарий полезен? Да +2 Нет
+
avatar
09 января 2013, 15:49
Ви досвідчена людина, Юрію. Де Ви прочитали, що автори КП загоняють роботодавців під санкції? На жаль, Ви так і не зрозуміли для чого слугує КП. Добре, то не Ваша турбота.
Інспектуючи та інші перевіряючі органи держвлади, що використовують в своїй роботі КП — то їх справа, а не авторів КП. Візьміть хоча б з інету інформацію про КП, для кого він і для чого.
Водій-експедитор та Водій-вантажник — це не практика бізнесу, це свідчить про не освіченість роботодавців в охороні праці працівників при суміщенні та сумісництві. Про суміщення та сумісництво я теж вже писав у статтях Довідника кадровика та Консультанті кадровика. Але коротко скажу:
По-перше, кваліфікаційною характеристикою Водія автотранспортних засобів (так насправді називається Водій), поряд з іншим, визначено вимоги щодо заповнення певної документації на товар, його облікування тощо. Що також притаманно Експедитору.
По-друге, основною має визначатися посада, на якій працівник використовує не менше 50% відповідних їй трудових функцій, а суміщаються інші посади, за якими менше трудових функцій.
По-третє, роботодавець вправі розширювати посадові інструкції супутніми до відповідної кваліфікації працівника трудовими функціями або ж навпаки звужувати їх.
Але при чому тут суміщення та сумісництво до помилок у назвах професій і посад, я не розумію. Виконувати певну роботу Експедитора Водій автотранспортних засобів і навпаки може, а от запис у трудовій книжці, штатному розписі, посадовій (робочій) інструкції тощо має бути правильним. І жодним чином не Водій-експедитор. До речі для Водія автотранспортних засобів розроблюється робоча інструкція, а для Експедитора — посадова, а от для Водія-експедитора Ви що будете розроблювати?
До речі, в деяких країнах ЄС також діють норми з охорони праці у частині правильності виписування назв посад, особливо у випадках, коли за ними закріплено пільги, і санкції теж є.
Наприклад, працює людина у сфері збагачення азбесту «Машиністом дробильно-помельно-сортувальних механізмів», а її записали як «Машиніст дробильної та сортувальної машини» або ще якось. За нормами постанови КМУ від 21 лютого 2001 р. № 163 такий працівник повинен мати скорочену тривалість робочого тижня (36 годин), а роботодавець говорить ні бо такої назви посади в постанові немає. І ось цій людині доведеться звертатися до Інспекції праці, до суду тощо щоб довести свою правоту роботодавцеві. А роботодавцю все байдуже, бо він нещасна людина на яку можуть накласти санкції з того, що його працівник не правильно зробив запис до кадрових документів. За Вашою логікою кращим було взагалі скасувати використання норм КП при веденні кадрового діловодства, ні головного болю для роботодавців, ані пільг для працівників, ані жодної статистики як на національному, так і на міжнародному рівнях.
Комментарий полезен? Да 0 Нет
+
avatar
09 января 2013, 17:50
Де Ви прочитали, що автори КП загоняють роботодавців під санкції?
1. Это мое мнение. А аргументация простая — нужно было при введении КП предусмотреть упрощенный вариант для малого бизнеса. Ведь по налогам это сделано.
2.Это же нужно сделать и по кадровому учету в целом. Оставить минимум, связанный с льготоми по пенсии и безопасностью людей.
По-перше, кваліфікаційною характеристикою Водія автотранспортних засобів (так насправді називається Водій), поряд з іншим, визначено вимоги щодо заповнення певної документації на товар, його облікування тощо. Що також притаманно Експедитору.
По-друге, основною має визначатися посада, на якій працівник використовує не менше 50% відповідних їй трудових функцій, а суміщаються інші посади, за якими менше трудових функцій.
По-третє, роботодавець вправі розширювати посадові інструкції супутніми до відповідної кваліфікації працівника трудовими функціями або ж навпаки звужувати їх.
Але при чому тут суміщення та сумісництво до помилок у назвах професій і посад, я не розумію. Виконувати певну роботу Експедитора Водій автотранспортних засобів і навпаки може, а от запис у трудовій книжці, штатному розписі, посадовій (робочій) інструкції тощо має бути правильним. І жодним чином не Водій-експедитор. До речі для Водія автотранспортних засобів розроблюється робоча інструкція, а для Експедитора — посадова, а от для Водія-експедитора Ви що будете розроблювати?
Прочитал еще раз и задаю вопросы:
1.Что криминального в должности «Водитель — зкспедитор» для того, чтобы в малом предприятии иметь такую головную боль?
2.Неужели Вы всерьез считаете, что в малом предприятии будут всем этим заниматься и писать «для Водія автотранспортних засобів розроблюється робоча інструкція, а для Експедитора — посадова».
В теории менеджмента не зря отмечается, что фомалилизация и регламентация появляется на втором этапе развития бизнеса, а на первом этапе (малый бизнес)это не требуется.
Зачем же всех «стичь под одну гребенку»?

ані жодної статистики як на національному, так і на міжнародному рівнях.
О какой статистике можно говорить, когда 60% бизнеса Украины в тени. Сегодня эта статистика только введет в заблуждение. Вначале нужно бизнес вывести из тени, а потом уже собирать статистику.
КП в нынешнем виде «по форме правильное действие, а по сути издевательство» над малым бизнесом.
Комментарий полезен? Да 0 Нет
+
avatar
09 января 2013, 18:58
Вибачаюся, Юрію, але ми говоримо на різних мовах. Читайте спочатку, а потім уже вступайте в дискурс. Ви доводите свої аргументи до правового нігілізму. Робіть так як Вас навчив західний бізнес і не турбуйтесь про норми та стандарти в Україні. Виписуйте назви посад як Вам заманеться та не ображайтеся на працівників, які в результаті такого свавілля нечемно про Вас говорять. Робіть як роблять 60% «тіньового» бізнесу, поки до Вас не завітають Інспекція праці, Держфінінспекція тощо. Єдине що Ви так і не зрозуміли: Ведення кадрової документації відповідно до вимог чинного трудового законодавства не несе жодних фінансових обтяжень як для малого, так і для великого підприємництва. Просто необхідно читати та розуміти. Щасти Вам.
Комментарий полезен? Да 0 Нет
+
avatar
09 января 2013, 19:28
Жаль, что не удалось Вас убедить.
И Вам, Сергей, успехов.
Комментарий полезен? Да 0 Нет
+
avatar
10 января 2013, 09:12
Сергію, дуже дякую за пояснення і хочу просити Вас ще дати пояснення. Здається, вища освіта та Ваше міністерство не завжди діють узгоджено і не завжди знають проблеми кожної сфери. Питання з точними назвами професій для ВНЗ важливі тому, що ці назви потрібно писати в стандартах освіти, і, здається, в дипломі. Йдеться про те, що слід розуміти під «кваліфікацією». Відомі мені рекомендації керівників зі сфери вищої освіти вимагають писати це на основі класифікатора професій.
Наприклад, магістру, що вчився за спеціальністю 8.03050801 — Фінанси і кредит потрібно писати: кваліфікація — Магістр з фінансів і кредиту,
2441.1 — Науковий співробітник (економіка)
2441.2 – Економіст(фінанси і кредит).
Чи так це потрібно розуміти?
Здається, що «кваліфікація» і «посада» — це не зовсім тотожні поняття. Допоможіть розібратися!
Комментарий полезен? Да 0 Нет
+
avatar
10 января 2013, 10:15
Дякую за питання, Тетяно. Щодо проблем між освітою та сферою праці, то вони мають місцеі. Значна проблема це те, що Монмолодьспорт за часів незалежності почало повчати сферу праці як і що треба робити. Це не дивно бо фінансові важелі звичайно ж на користь системи освіти. Монмолодьспорт — це величезна машина по зароблянню коштів, а в країні де все купується і продається можливо практично все. Ось і сталося так, що якщо навчальний заклад має гроші то може купити будь-яку надуману спеціальність або напрям підготовки. І розмови про те чи є на ринку праці відповідні працівники, чи є на них попит серед роботодавців систему освіти не цікавить. Результат Вам відомий: проблема в працевлаштуванні випускників, особливо за тими фахами, які вони здобули; не відповідність здобутих знань потребам роботодавців; занижений рівень освіти особливо в системі підготовки кваліфікованих робітників тощо.
Говорячи про обов'язковість використання КП при ліцензуванні, відкритті спеціальностей (напрямів підготовки) тощо дійсно такі обставини існують: 1) ст. 12 ЗУ «Про вищу освіту» говорить, поряд з іншим, що кваліфікація визначається через професійну назву роботи. Професійні назви робіт містяться в Класифікаторі професій; 2) Лист МОН від 31.07.2008р. №1/9-484 «Щодо нормативно-методичного забезпечення розроблення галузевих стандартів вищої освіти»; НАКАЗ МОН від 11.10.2007 № 897 «Про створення робочих груп з розроблення галузевих стандартів вищої освіти» та ін. прописують обов'язковість наявності в КП професій при розробленні стандартів вищої та професійно-технічної освіти. Бачите, фактично саме МОН «прив'язалося» до обов'язкового використання норм КП, а не навпаки. Я впевнений, що так і має бути. Водночас, на жаль, це не завжди так.
Що ж до запису в дипломі кваліфікації, яка б відповідала професійній назві роботі, то наприклад, спеціальність можна відкрити на Економіста з фінансової роботи. Вивчити відповідну кваліфікаційну характеристику, де, серед іншого, є вимоги до знань «порядок складання фінансових та касових планів, кредитних заявок і кошторисів; нормування обігових коштів; правила фінансування з державного бюджету, довгострокового і короткострокового кредитування; порядок залучення позикових та використання власних коштів, випуску та придбання цінних паперів, нарахування та сплати платежів до державного бюджету податкових органів, банківських установ і позабюджетних фондів; порядок розподілення фінансових ресурсів; систему фінансових методів, що забезпечують управління фінансовими потоками; порядок фінансування капітального будівництва, ремонту і витрат для технічного переоснащення підприємства; систему рахунків бухгалтерського обліку; порядок і форми фінансових розрахунків; установлену звітність про фінансову діяльність підприємства, порядок і строки її складання; організацію виробництва, праці та управління; можливості застосування обчислювальної техніки для здійснення фінансових розрахунків та обліку коштів підприємства, правила її експлуатації; ринкові методи господарювання; трудове законодавство тощо». Навіщо ж вигадувати щось, коли можна використовувати те, що відпрацьовано роками.
Зверніть увагу, що коли Ви розширюєте назву професії, уточнюєте її словами, не можна використовувати дужки, тире та дефіси!!!
Щодо тлумачень «кваліфікація» і «посада», то це дуже дискутивна розмова. У нас в країні посадовими особами називають державних службовців, а також ми говоримо про посади тоді, коли використовуємо назви професій керівників і таке інше.
Комментарий полезен? Да 0 Нет
+
avatar
10 января 2013, 13:38
Дякую Сергію за увагу до питань вищої школи. Все ж, що писати в дипломі про кваліфікацію? Назву посади — але ж в своєму житті випускник може працювати на різних посадах. Свого часу в СРСР випускникам, наприклад, писали таке: квалфікація: економіст, викладач політичної економії; спеціальність: політична економія. Це дозволяло працювати навіть в лікарні у відповідному підрозділі.
Сьогодні ж роботодавці можуть протиснути у ВР Закон про те, що саме роботодаці будуть присвоювати кваліфікацію, поки що з ними потрібно погодити програму державних іспитів. Чи буде краще?
Комментарий полезен? Да 0 Нет
+
avatar
15 января 2013, 12:02
Естественно полезно, еще учитывать данную информацию при собеседовании!
Комментарий полезен? Да 0 Нет
+
avatar
26 мая 2014, 23:59
Со статьи не поняла: правильно ли отражать должность " техник-механик" и какой у нее код
Комментарий полезен? Да 0 Нет
+
avatar
27 мая 2014, 08:34
Добрый день, Александра. Сегодня в Классификаторе профессий, среди прочего, есть такие профессии:
3141-Технік-механік з ремонту технологічного устаткування
3115-Технік-механік із меліорації сільськогосподарського виробництва
3115-Технік-механік сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва
Первая профессия относится к «Судновим фахівцям», последние — к «Технічним фахівцям-механікам». К сожалению квалифхарактеристики не утверждены до сих пор.
Комментарий полезен? Да 0 Нет
+
avatar
10 июля 2017, 18:59
Прошу ответить к какому разделу относится инженер по эксплуатации и ремонту рентгеновской аппаратуры его обязанности и к какой категории вредности он относится.
С уважением Борис Петрович
Комментарий полезен? Да 0 Нет

 
Рекламные возможности HRM.UA | Правила сообщества
Внимание! Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
© 2006-2018, Центр Развития Карьеры "Формула Успеха", тел.: (044) 501-28-69(68) Ваши замечания и предложения присылайте на support@hrm.ua